Neoklasyczny Kościół Parafialny pw. Św. Ludwika w Jońcu

Został on pobudowany w miejsce poprzedniego – drewnianego kościoła. Budowę ukończono w 1784 roku. Należy podkreślić, że na dzwonnicy jest murowana tablica edukacyjna ufundowana przez bpa Poniatowskiego, jedna z dwu znajdujących się w Polsce (druga znajduje się na katedrze w Kielcach).