Urząd Gminy Joniec

Serdecznie zapraszamy na Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w środę 17 października 2018 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jońcu.

Pragnę poinformować, iż w związku z wymianą  pokładu drewnianego na moście przez rzekę Wkra w miejscowości Sobieski, most ten będzie zamknięty dla ruchu pieszego oraz pojazdów od dnia 15.10.2018r do 03.11.2018r. Za utrudnienia przepraszamy.

 

                                                                                                    Z poważaniem

                                                                                              Wójt Gminy Joniec

                                                                                           Marek Czerniakowski

W dniu 08 października 2018 odbyło się szkolenie doskonalące dla strażaków KSRG w zakresie współpracy z SP ZOL Lotnicze Pogotowie Ratunkowe prowadzone przez Ośrodek Szkolenia w Warszawie KW PSP. W szkoleniu uczestniczyli strażacy z powiatów legionowskiego, nowodworskiego, płońskiego, warszawsko zachodniego oraz strażacy z OSP w Jońcu.  Przeszkolono 59 strażaków. Szkolenie rozpoczęło się częścią teoretyczną w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jońcu, po czym strażacy udali się na lądowisko dla śmigłowców, gdzie odbyły się zajęcia praktyczne.

Do 12 października do godziny 15.00, wszyscy rolnicy, którzy złożyli wnioski suszowe 2018, mogą ubiegać się o dodatkowe oszacowanie szkód w uprawach buraka cukrowego i ziemniaka. Warunkiem jest jednak odpowiednia kategoria glebowa i uprawa musi znajdować się jeszcze na polu.

Rolnicy, którzy nie składali wniosków suszowych, a mają nieoszacowane szkody w burakach i ziemniakach mogą złożyć wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami:

- wykazem działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok,

- kopie zgłoszenia do systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt w przypadku ich posiadania.

Serdecznie zachęcamy Państwa do odwiedzenia Urzędu Gminy w Jońcu, ponieważ w holu stoi tablica ze zdjęciami konkursowymi ,,Pocztówki z Jońca i okolic", które warto zobaczyć. Zdjęcia te można również znaleźć na stronie Stowarzyszenia Rekreacyjno-Ekologicznego Joniec - Wkra, które było organizatorem konkursu.

https://www.joniecwkra.pl/galeria/konkurs-foto

W Katedrze Wojska Polskiego w Warszawie odbyła się msza święta, której przewodniczył biskup generał brygady Józef Guzdek – biskup polowy Wojska Polskiego przy asyście ks. kan. Waldemara Krzywińskiego – kapelan krajowy LMiR, ks. prof. Józefa Łupińskiego, ks. kan. Pawł Stacheckiego, ks. Roberta Ratomskiego, ks. kpt. Marcina Janocha i ks. kmdr por. Ryszarda Preuss. Był to pierwszy punkt obchodów 100-lecia Ligi Morskiej i Rzecznej. Dla naszej gminy to bardzo ważne wydarzenie, ponieważ w Orkiestrze Reprezentacyjnej LMiR mamy aż 16 reprezentantów. Są to młodzi muzycy - członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Joniec. Po eucharystii wszyscy udali się na Zamek Królewski na uroczystą galę, którą otworzył komandor Marek Padjas - wiceprezes LMiR. Nie zabrakło wspomnień, życzeń i części artystycznej, którym kulminacyjnym punktem był koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Ligi Morskiej i Rzecznej.

Zdjęcie pochodzi ze strony:https://oficynamorska.pl/2018/liga-morska-i-rzeczna-ma-juz-sto-lat/

Wójt Gminy Joniec informuje, że w dniu 6 października 2018 r. (sobota) Urząd Gminy w Jońcu czynny będzie w godzinach od 8.00 do 13.00.

W dniu 27 września 2018 roku o godz. 18.00 na Sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie organizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wraz z Ministerstwem Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczące realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Podstawowym celem Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

W trakcie spotkania były udzielane informacje na temat zasad udzielania dofinansowania w ramach Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz wskazówki dotyczące wypełniania wniosku.

Prezentacja ze spotkania: pobierz

Więcej informacji o programie: http://www.wfosigw.pl/

 

W sobotę 22 września, dzięki inicjatywie Radnego Waldemara Zasońskiego i Sołtysa Zygmunta Obojskiego, odbyło się jesienne sprzątanie miejscowości Popielżyn Górny. Liczni mieszkańcy, zebrani na parkingu wypożyczalni Top Kajak, ruszyli w różne zakamarki swojej wsi i uzbierali kilkanaście worków śmieci. Gmina Joniec wspiera takie inicjatywy, dlatego w ramach współpracy odebrała wszystkie nieczystości, ale również ufundowała kiełbaski na ognisko, które odbyło się po skończonej akcji. Sołectwu gratulujemy takiego działania i zachęcamy do podejmowania kolejnych wyzwań!

W związku z planowanym na początek 2019 r. złożeniem do Komisji Europejskiej wniosku o uznanie kolejnych regionów kraju za urzędowo wolne od choroby Aujeszkyego u świń, w dniu 03.10.2018 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jońcu odbędzie się spotkanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Płońsku z hodowcami i producentami trzody chlewnej.

Pragniemy poinformować, iż protokoły z oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym z terenu Gminy Joniec w dniu 30.08.2018 roku zostały przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w celu weryfikacji.

Termin naboru wniosków wydłużony

do 31 października 2018 r

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały w skutek tegorocznej suszy lub powodzi.

W pierwszej kolejności o wsparcie finansowe mogą ubiegać się rolnicy, w których gospodarstwach susza lub powódź spowodowały straty w uprawach w wysokości co najmniej - 70 proc. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o wydłużeniu terminu przyjmowania wniosków o przyznanie takiej pomocy (otwórz). Pierwotnie wnioski miały być przyjmowane do 28 września, ale decyzją ministra ten termin został wydłużony do 31 października 2018 r. Wnioski przyjmowane są w biurach powiatowych ARiMR. Stawka pomocy wynosi 1 tys. zł do 1 ha, jeśli rolnik miał ubezpieczoną przynajmniej połowę powierzchni upraw (z wyłączeniem łąk i pastwisk). Gospodarz, który nie miał takiej polisy, otrzyma 50 proc. tej kwoty. Do wniosku o pomoc trzeba dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których te szkody powstały.

Wniosek należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych ,,Do Hymnu", po konsultacjach z przedstawicielami Szkoły Podstawowej w Jońcu, przesunęła termin przesłuchania z 28 września na 29 października na godz. 11.00.

W piątek 28 września o godzinie 11:30 w Szkole Podstawowej w Jońcu odbędzie się przesłuchanie do Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych „Do Hymnu”.

Jest to wydarzenie odbywające się w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości organizowane przez Narodowe Centrum Kultury. W konkursie bierze udział 300 szkół, w których co najmniej połowa uczniów zaśpiewa Mazurek Dąbrowskiego i dwie inne, wybrane pieśni hymniczne.

W sumie hymn zaśpiewa 50 000 tysięcy uczniów w największych miastach i małych wioskach - od Wyspy Wolin po Bieszczady i od Podlasia po Zgorzelec. W jednej ze szkół zaśpiewa jednocześnie 700 uczniów!