Urząd Gminy Joniec

OBWIESZCZENIE

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W JOŃCU

Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2018 ROKU

 

         Na podstawie art. 434 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Jońcu

 

Wzywa

 

do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Joniec w następujących okręgach wyborczych:

- okręg wyborczy nr 1,

- okręg wyborczy nr 2,

- okręg wyborczy nr 3,

- okręg wyborczy nr 4,

- okręg wyborczy nr 5,

- okręg wyborczy nr 6,

- okręg wyborczy nr 8,

- okręg wyborczy nr 9,

- okręg wyborczy nr 10,

- okręg wyborczy nr 11,

- okręg wyborczy nr 12,

- okręg wyborczy nr 13,

- okręg wyborczy nr 14,

- okręg wyborczy nr 15.

W każdym z wymienionych wyżej okręgów wyborczych w terminie do dnia 17 września 2018 r. do godz. 2400 zgłoszono po jednej liście kandydatów na radnych.

Dodatkowe zgłoszenia list kandydatów na radnych we wskazanych wyżej okręgach wyborczych Komisja Wyborcza przyjmuje w swojej siedzibie  w Urzędzie Gminy w Jońcu, Joniec 29, 09-131 Joniec, w dniach od 18.09.2018r. – 24.09.2018r. z wyłączeniem soboty i niedzieli w godzinach od 11.00 do 14.00.

 

 

                                                        Przewodniczący Gminnej Komisji

 

                                                                  /-/ Bogdan Wiśniewski