Urząd Gminy Joniec

INFORMACJA

WÓJTA GMINY JONIEC

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

      Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy  (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) w związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2018r. poz. 1561) podaje się do publicznej wiadomości, miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych uprawnionych do udziału w wyborach:

  

-         Joniec przy Urzędzie Gminy

-         Joniec – Kolonia przy drodze Joniec – Szumlin

-         Osiek przy drodze Joniec-Płońsk

-         Soboklęszcz przy budynku remizy OSP

-         Stara Wrona przy parkingu

-         Królewo przy drodze Joniec – Bolęcin dwie tablice

-         Sobieski przy drodze Joniec – Kołoząb

-         Sumlin przy drodze Joniec – Kołoząb

 

 

Wójt Gminy

/-/ Marek Czerniakowski