Urząd Gminy Joniec

W niedzielę, 12 sierpnia w Jońcu na nowo wybudowanej scenie plenerowej miały miejsce uroczystości związane ze 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę. Uroczystą  mszę polowa, w intencji Ojczyzny odprawił proboszcz parafii pw. św. Ludwika w Jońcu     ks. Włodzimierz Czarnomski, który również wygłosił homilię. Mszę św. Koncelebrowali    ks. Paweł Szymański pochodzący z miejscowości Joniec Kolonia oraz ks. Bogusław Jankowski dyrektor Katolickiego Centrum Kultury – Dobre Miejsce w Warszawie. Uroczystości uświetnił koncert polskich pieśni hymnicznych w wykonaniu chóru „Lira” z parafii św. Wojciecha z Nasielska pod dyrekcją Joanny Ostaszewskiej, oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy OSP  Joniec pod dyrekcją Benedykta Cezarego Celiana wraz z solistką Agnieszką Sztabnik-Baran. W trakcie uroczystości dokonano, przecięcia wstęgi na nowo wybudowanej scenie plenerowej a dokonali tego wójt gminy Marek Czerniakowski wraz ze skarbnikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Markiem Miesztalskim. Następnie scena została poświęcona przez proboszcza parafii. Wójt gminy przekazał młodzieży z Orkiestry nowe kurtki zakupione dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego. Uroczystość zakończyła się symbolicznym wypuszczeniem w niebo 100 biało-czerwonych balonów symbolizujących 100 - lecie odzyskania niepodległości. Organizatorem uroczystości była Gmina Joniec. Natomiast patronat honorowy objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik.

W dniu 08.08.2018 r. odbyło się podpisanie umowy z Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Pana Rafała Rajkowskiego – członka Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Mariusza Młynarczyka – Zastępcę Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego”.

W imieniu Gminy Joniec umowę podpisali: Marek Czerniakowski – Wójt Gminy oraz Agnieszka Zawadzka – skarbnik.

W ramach realizacji inwestycji na działce przy Szkole Podstawowej w Królewie planujemy:

  1. budowę boiska do gry w piłkę nożną,
  2. budowę boiska wielofunkcyjnego – boisko do gry w piłkę siatkową i koszykówkę z nawierzchnią sportową multusportowa.
  3. budowę siłowni plenerowej

Zadanie jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018”.

W sierpniu parafia Św. Ludwika w Jońcu wraz z Urzędem Gminy w Jońcu i parafiami w Królewie i Starej Wronie organizują wycieczkę (pielgrzymkę) śladami początków  polskiej państwowości dla uczczenia 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Trasa będzie biegła przez tamę we Włocławku (miejsce śmierci Ks. Jerzego Popiełuszki), Kruszwicę (kolebkę polskiej państwowości z X wieku), Strzelno (średniowieczne kościoły), Trzemeszno (opactwo kanoników regularnych) i Gniezno (pierwszą stolicę Polski).

Wyjazd zaplanowano na 21 sierpnia 2018 roku sprzed Kościoła w Jońcu. Cena wynosi 80zł. od osoby. Zgłoszenia i płatność bezpośrednio u księży proboszczów.

Zdjęcie: http://fotowojcik.pl/id/WW147301

1 sierpnia o godzinie 17.00 w gminie Joniec zawyją syreny w hołdzie bohaterom Powstania Warszawskiego sprzed 74 lat.

                  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Opis operacji:

  • typ/nazwa operacji: „Wyposażenie siłowni zewnętrznej, placu zabaw oraz budowa zadaszonej sceny dla celów rekreacyjno-sportowych”
  • cel operacji: Umożliwienie poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wyposażenie siłowni zewnętrznej, placu zabaw oraz budowę zadaszonej sceny dla celów rekreacyjno-sportowych
  • planowane/przewidywane wyniki operacji/ efekty: Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 1 szt.
  • nazwa działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.